buz hokeyi nasil oynanir Için 5-İkinci Trick

Yanimdaki tepside ha§lanmi§ piring ve gok fena kokan kuru balik vardi. Butun yiyecek bundan ibaretti, lakin ben hepsini i§tahla yedim. Ben yerken Tommy gozlerini falta§i gibi agmi§, hayretle bana bakiyordu.

§imdi size birazcik Ali Marifetli’yi anlatmaliyim hocam. Qunku onunde sonunda ona ba§vurmak zorunda kalacagim.

§imdi tutsak bulundugum bu kampta, istikbalimin ne olacagini du§unerek Remzi abimi, Remzi abimin yaninda biraktigim e§imden gok, yuzunu henuz goremedigim, bana ug aylik bir resmini yolladiklari biricik oglum Yilmaz’i du§unerek bu satirlari yaziyorum. Ben bu defteri cebime, Kore’deki ilk gunumden ba§layarak §erefle kırcı her gunumu tastir etmek igin koymu§tum.

Garsonun pe§ine takilmi§ti. Gitti sanmi§tim. Kulagimda, asil kendisinin adamakıllı ayik sesini i§ittim:

Gergekte hig bir bagim yasak o kentle. Higbir gozya§im ya da kahkaham. Son yillar oraya her gidi§imde ev bagimin bir ilmigi kopa kopa, her donu§umde ardimda bir iki yasak biraka biraka o kentten bo§aldim. Daha dun bana sicak, munis gelen ev sofralari -ne uydurma soyleyeyim §imdi-, annemin çok ovulmu§ banyolari, musluklari, mis kokulu yataklariyla guzel yemeklerinin tadini gikari§larim; kuguk Kamer§en’in boynuma sarili§lari -abartma, sadece dü misil-, Aysel’in bir kolunu omzuma ati§lari -yillarin ali§kanligi, sevgisini gosterebilmesinin en kazançlı, en ba§arili yolu-, Omer’in beni kendi bilgisinin, aklinin, olgunlugunun duzeyine derin§lari, zirzopluguma sevecenlikle baki§lari, zorlamadan derlenip toparlanmaya gagiri§lari beni -ne gok §ey ogrendim bu ikisinden ve sonunda higbir i§e yaratamadim-, yeniden Omer’in en siki§ik anlarinda bile, iki eli kanda olsa beni ugaga, trene, otobuse goturu§leri; imparator abimin, onun de, genesini ka-§iya ka§iya, orda yaralar agma pahasina benden utanmasiz durmaya gali§i§lari; Mujgan’m ben geldim diyerek en dobra sofra takimlarini gikari§i ortaya, giderken valizime, kendisinin kullanmayacagina yakinen inandigi birkag metre kuma§i soku§turu§u hatta; tümü, her §ey azbuguk sevindirirdi beni.

Arkada§larimla birer gocukla konu§ur kadar mevzu§masindan hem ho§nutum, hem degilim. §imdi Omer abi bile du§ecek onlarin gozunden. §imdi Zehra da, Ugur da ba§layacaklar: Birak o bildiri devrimcisini!

“Elan bu sabaha kar§i kag arkada§imizi toparlayip goturduler. Siz bile nerdeyse boykot kararini kugumseyeceksiniz,” diyor.

Uzattigim bardagi gargabuk yarilarken soyluyor bunu. Bir geyrek saattir yalniz igki tepsilerini gozetlemiyor mu? Dort kol altin zincir takinmi§ info url kadini segi§i bile, geciken igkiye kar§i kendini oyalamak degildiyse ne? Benim de, birinin onunde egilmeye hazirlanan garsonu onleyivermem salt Tezel igin miydi?

Ugunun igeri alindiginin haftasina, biz de Gul’le gozaltina birlikte goturuldugumuz gün, her §ey ne kadar daha iyiydi.

Boykot devrimciligi beyanat devrimciliginden ote bir §ey olmali. Sonrasında ben gine ayrilacagim Omer abiden. Yeniden bu arkada§larimla kalacagim.

O gun bu gundur ilk kocamin ‘komunist’ düzenci arkada§i igerde oladursun, Memo§, oteki arkada§lari onun igin gozya§lari dokedursunlar, -bilahare, olayi duyunca benim bile gozlerim sulanmi§ti- generallerimiz de isteklendirmek bakalim ver karde§im elini bana, diyen i§adamlarimiza çıpa git linke ellik ellerini uzatip ulkeyi duze gikarmaya ko§masinlar mi?

Zehra, verilen her gorevden namına buyuk haysiyet payi gikarir. Elinden gelse, higbir §eye kimseyi bula§tirmayacak amma, planlamadaki gorevinize son verili§inin ardindan, nerdeyse bizlerin omuzlari ustunde ogretim uyeligine gelen sizin yakininiz oldugunu bilmesinden belki, sağlam kugumsedigi Kamer§en’in da arada sirada bir i§in ucundan tutmasina ruhsat verirdi.

Dogrulunca gene ilhan’in sesini i§itiyorum. Tezel’i yalniz sanip yanma gelmeye yine gabalayan Erturk’u omzundan yakalami§:

duruyordu. O bugün duyulmasi gok sagma bir umu duymu§tum. igimde bir seving patlak vermi§ti benim bile. Kisacik bir an. §imdi ikisi bir olurlar, elimden tutup beni buradan gotururler; goturup bir odaya kitlerler, “Og bağışlamak igin evlenilir mi hig? Henüz direngli olana değinme burda kal sen,” derler. Her §ey unutulana kadar, cümle imparator Dereli’nin benim babam oldugunu, Mujgan Dereli’nin benim annem oldugunu unutana düzen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *